BEZPIECZNE FERIE

2020-01-23

Przed feriami odbyło się spotkanie klas młodszych ze Strażą Gminną. Uczniowie chwalili się swoją wiedzą o zasadach bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach. W nagrodę otrzymali książeczki.

wróć