Kadra

Dyrektor Szkoły

mgr Stępiński Dariusz - wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe

 

Nauczyciele

mgr Adamska Bernadeta - logopeda

mgr Bącalska Cecylia - wychowawca oddziału przedszkolnego, biblioteka

mgr Fajkowska Wiesława - język polski, wychowawca klasy V

mgr Jagodzińska Bożena - wychowawca klasy III, terapia pedagogiczna

mgr Jamroży - Matuszak Beata - wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne

mgr Grzegorek Izabela - religia, technika

mgr inż. Przeździęk Łukasz - zajęcia komputerowe

mgr Przeździęk Monika - język angielski

mgr Purgat Iwona - wychowawca klasy II, logopeda

mgr Smolińska Lena  - przyroda, muzyka, plastyka, wychowawca klasy VI

mgr Sowa Małgorzata - matematyka, wychowawca klasy IV

mgr Stępińska Katarzyna - wychowawca klasy I , historia

mgr Zatarska Paulina - pedagog, terapia pedagogiczna, logopeda

wróć