KARTA ROWEROWA 2021

2021-06-21

Uczniowie klasy czwartej w obecności dyrektora szkoły, opiekuna oraz Straży Gminnej zdawali egzamin "na kartę rowerową". Od dziś są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego na rowerach. Gratulujemy.

wróć