POMOCY...

2022-06-17

Zasady udzielania pierwszej pomocy, których znajomość jest niezbędna w codziennym życiu. Zajęcia praktyczne połączone z wykładem przeprowadziły uczennice klasy VIII

wróć