PRZEMOC - GDZIE SZUKAĆ POMOCY? SKRZYNKA ZAUFANIA

2019-05-30

W dniu 30.05.2019 roku odbyło się w szkole spotkanie z rodzicami, podczas którego przedstawiono procedury postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów obowiązujących w naszej szkole. Podczas spotkania poruszono tematy zapobiegania przemocy w szkole i w domu. Na spotkaniu obecna była pani Beata Gralak, pracownik socjalny z GOPS Aleksandrów Kujawski – przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego, która w sposób szczegółowy zapoznała z sytuacjami przeciwdziałania przemocy w domu.

Wszystkim rodzicom obecnym na spotkaniu - serdecznie DZIĘKUJEMY!

UWAGA!

W naszej szkole funkcjonuje „Skrzynka zaufania”.

„Skrzynka zaufania” zapewnia możliwość podzielenia się informacjami o problemach naszej szkoły, klasy, swoich rówieśników.

Dzięki spostrzeżeniom i sygnałom będziemy mieli możliwość skutecznego reagowania na zaistniałe, niepożądane sytuacje, zapewniając niezbędną pomoc i wsparcie.

PROSIMY NIE TRAKTOWAĆ  KORESPONDENCJI JAKO ŻARTU LUB FORMY OBMOWY KOGOŚ.

wróć