SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ

2020-03-06

Pani pielęgniarka Kamila Ofiarska przeprowadziła pogadankę na temat wagi prawidłowego mycia rąk. Utrzymanie higieny osobistej jest sprawą ważną w życiu każdego, a zwłaszcza młodego, rozwijającego się człowieka. Zwłaszcza, kiedy stajemy w obliczu pandemii. Rozmowa miała na celu przypomnienie zasad mycia rąk, oraz postępowania w przypadku kichania czy kaszlu.

wróć